ปลูกมะเขือ เ ท ศ จากขวดน้ำเก่า

วันนี้จะพามาเรียนรู้วิธีการปลูกมะเขือเทศในขวดพลาสติก

สำหรับอุป ก ร ณ์ หลักๆ นั้น ได้แก่ ขวดน้ำพลาสติกเก่า ซึ่งจะมีขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ก็ได้ เชือกสำหรับแขวนและสำหรับปลูกต้นมะเขือเทศ และอีก อ ย่ า ง ที่ขาดไม่ได้ คือ ต้นมะเขือเทศ

วิธีทำ

นำขวดน้ำพลาสติกมา ตั ด ครึ่งแลัวตกแต่งขอบแล้วแต่ชอบ

เ จ า ะ รูสำหรับแขวนเชือก

อาจจะทาสีเพิ่มความงามตามใจ ช อ บ ของแต่ล่ะคน

เตรียมตะ ข อ สำหรับเกี่ยวขวดน้ำ และ มั ด เชือก ที่จะใช้มัด

การเตรียม ดิ น สำหรับปลูก

นำวัสดุรอง ช้ อ ง ปากขวดเพื่อกัน ดิ น ไหลออก เช่น ก้อนหิน กระเบื้อง หริอไม้ตามภาพก็ได้

ใส่ดินปลูกที่เตรียมไว้ ซึ่งต้องผ่าน ก ร ร ม วิธีปรุงดิน ด้วยวัสดุต่าง ๆ ธ า ตุ อาหารครบ

นำต้นกล้ามา ป ลู ก ตรงกลางของขวดน้ำที่เราแขวน และใส่ ดิ น เรียบร้อยแล้ว

เมื่อได้ อ า ยุ ประมาณ 45 วัน

เมื่อปลูกได้ 75 วันเราก็สามารถเก็บเกี่ยวผล ผ ลิ ต ได้เลย

ขอบคุณที่ ม า ยูทูป T E O G a r den

Facebook Comments