ปลูกผัก บุ้ ง ในโอ่ง ยอด ส ว ย อวบ โตไว สร้างรายได้ ง า ม

วันนี้เราขอนำวิธีการปลูก ผั ก บุ้งในโอ่งมาฝาก ซึ่งข้อดีของการปลูกผักบุ้งด้วยวิธีนี้ คือ ประหยัดพื้นที่ ผักบุ้งที่ได้มีความ ย า ว ตั้งตรง ลำต้นอวบ โต ที่สำคัญปลอดภัยจาก ส า ร พิ ษ อีกด้วย

จุดประสงค์ของการปลูกผักบุ้งในโอ่งคืออะไร

เนื่องจากผักบุ้งเป็นผักต้องการแสง วิธีการปลูกผักบุ้งในโอ่งนี้ ดัดแปลงมาจากการปลูกผัก บุ้ ง ในนาที่มีน้ำท่วมสูง แต่ผักบุ้งไม่ ต า ย และสามารถ แ ท ง ยอดสูงขึ้นพ้นเหนือน้ำได้

ทำให้ได้ลำ ต้ น ที่เป็นส่วนของยอดสูง และอวบอิ่มแต่ใบน้อยและเล็ก เหมาะสำหรับผู้ที่ชอบเลือกที่จะรับประทาน ย อ ด ผักบุ้งมากกว่ารับประทานใบ

วิธีนี้คล้าย ๆ กับการปลูกหน่อไม้ฝรั่งสีขาวนั่นเอง

การปลูกผักบุ้งในโอ่งดี อ ย่ า ง ไร

เมื่อผักบุ้งอยู่ในโอ่งและมีความต้องการแสง จึงจำเป็นต้องสร้างลำต้นให้สูงพ้นปากโอ่ง เพื่อต้องการแสงมาสัง เ ค ร า ะ ห์ อาหารอยู่ตลอดเวลา

การ ตั ด ลำต้นผักบุ้ง ให้ต่ำเกือบติดโคนจึงเป็นวิธีที่ทำให้ผักบุ้งแตกยอดใหม่ อ ย่ า ง ต่อเนื่อง และยังได้ลำต้นที่เป็นยอดที่ ย า ว ไม่แข็งเหมือนกับการปลูกในแปลงทั่วไปที่ผักบุ้ง

สามารถสังเคราะห์แสงได้อย่างเพียงพอนี่จึงเป็นข้อดีของการปลูกผักบุ้งในโอ่งที่สามารถเก็บเกี่ยวยอดผักบุ้งที่ ย า ว ได้นานเท่าที่ ส า ร อาหารในโอ่งจะเพียงพอให้ผักบุ้ง แ ต ก ยอดมาใหม่

อุปกรณ์สำหรับการปลูกผักบุ้งในโอ่ง

1.โอ่ง ไม่จำกัด ข น า ด ไม่ต้องเจาะ ก้ น โอ่งก็ได้ หรือโอ่งที่รั่ว ร้าว แตก

2.ตะกร้า ไว้สำหรับทำแปลงปลูก ให้ เ ล็ ก กว่าก้นโอ่งเล็กน้อย หรือไม่มีก็ได้ถ้าก้นโอ่งไม่รั่ว

3.ดินปลูก ใช้ดิน ป ลู ก ผักทั่วไป

4.กระสอบเก่า กระดาน หรือตา ข่ า ย เก่า ไว้สำหรับคลุมปากโอ่ง

วิธีการปลูก

1. นำดินปลูกที่ ผ ส ม แล้วใส่ตะกร้าที่เตรียมไว้ หรือนำดินที่ผสมแล้วใส่ลงในก้นโอ่ง ให้มีความสูงจากก้นโอ่งประมาณ 3-5 นิ้ว ถ้าก้นโอ่งไม่มี ร อ ย รั่วไม่ได้เจาะ ก็ให้ ดิ น สูงเพื่อการระบายน้ำ เมื่อเวลารดน้ำผักบุ้ง

2. ใช้เมล็ดผักบุ้งแก้ว ห ย อ ด ลงไปในดิน แต่ไม่ควรแน่นจนเกินไป รดน้ำพอชุ่ม ที่ใช้เมล็ดผัก บุ้ ง แก้ว เพราะเหมาะสม โตเร็ว

3. เมื่อผักบุ้ง แ ท ง ยอดอ่อน แล้วเริ่มใช้กระสอบเก่า หรือตา ข่ า ย ปิดบังแสง แต่ให้อากาศผ่านได้

4. ยอดผักบุ้งสูงเกือบถึงปากโอ่ง จึงสามารถ ตั ด ยอดไปรับประทานได้ กรณีไม่มีเมล็ด ผักบุ้ง สามารถนำกิ่งมาปักชำได้เลย

สูตรน้ำ ห มั ก ชีวภาพสำหรับบำรุงดิน

1. น้ำ

2. ผักบุ้ง 2 กิโลกรัม

3. หยวก ก ล้ ว ย อ่อน 3 กิโลกรัม

4. กากน้ำตาล 2 กิโลกรัม

วิธีทำ

นำผักบุ้งกับ ห ย ว ก กล้วยมัดรวมกัน เทน้ำและกากน้ำตาลผสมรวมกัน ทิ้งไว้ประมาณ 1 เดือนก่อนนำไปใช้ เมื่อครบกำหนดใช้น้ำหมัก 3 ช้อนแกง ผสมกับน้ำ 20 ลิตร ใช้ฉีด พ่ น ทางใบ การใส่น้ำ ห มั ก ชีวภาพลงไปในแปลง จะเป็นการช่วยสร้าง แ พ ล ง ตอนในน้ำ และไม่ทำให้น้ำในแปลงเน่าเสีย

ขอบคุณที่มา วีดีโอ ครอบครัว ส ะ เ ร็ น C h a nnel

Facebook Comments