บ้านใคร พ ริ ก เฝื อใบ ให้ลองทำตามนี้

คุณหนึ่งฤดี ท อ ง คำ เกษตร ก ร บ้านเมืองน้อย ต.เมืองน้อย อ. กันทร า ร ม ย์ จ.ศรีสะเกษ

ได้พูดถึงกรณี ที่เกษตรกรยังมีค่านิยมแบบผิดๆ ในการใช้ ฮ อ ร์ โมนพริก หรือ ปุ๋ ย น้ำไป ฉี ด พ่ น เพื่อหวังกระตุ้นให้พริกออกดอก และให้ผลผลิตได้เร็วขึ้น

แต่กลับให้ผลที่ตรง ข้า ม กัน คือ ต้นพริกจะเจริญเติบโตดี ทรงพุ่มดูสวยงาม และใบดกจนเกินไปหรือที่ภาษาชาวบ้านเรียกกันว่า “พริก เ ฝื อ ใบ” จนพริกไม่ออก ด อ ก หรือติดด อ ก ออกผลได้น้อยลง

ซึ่งได้แนะนำการจัดการ ด้วยขั้นตอ น ดังต่อไปนี้

ให้เด็ดใบเเก่ของพริก บริเวณโคนกิ่งออกประมาณ 50 % ของใบทั้งหมด

แล้วให้น้ำตามปกติ(งดให้ ปุ๋ ย และฮ อ ร์ โมนพืชอื่นๆ อ ย่ า ง น้อย 1 สัปดาห์) พริกก็จะติด ด อ ก ออกผลดกขึ้น

ซึ่งวิธีนี้ เป็นเทคนิค ช่วยกระตุ้นให้ต้นพริกที่มีใบดก และติดผลน้อยออกดอก และให้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น โดยไม่ต้องใช้ ปุ๋ ย เ ค มีหรือใช้ ฮ อ ร์ โ ม น พืชไปกระตุ้นแต่ อ ย่ า ง ใด

ถึือเป็นวิธีที่ค่อนข้างง่าย อีกทั้งไม่ต้องใช้สารใด ๆ ให้เปลืองค่าใช้จ่ายอีกด้วย

ขอบคุณที่มา หนึ่งฤดี ท องคำ, m e -p a nya

Facebook Comments