บอกวิธี ห่ อ ผลไม้ ทำแล้ว ห ว า น กรอบ เ นื้ อ ฉ่ำมาก

วันนี้จะมาบอกเคล็ดลับ ที่เป็นภูมิปัญ ญ า ชาวบ้านที่ได้รับการเผยแพร่มานาน นั่นคือ เทคนิค ห่ อ ผลไม้จะทำให้ เ นื้ อ หวานฉ่ำขึ้น โดยเทคนิคนี้ได้ผล และใช้ต้นทุนไม่มากเลย โดยผลไม้ที่ ส า ธิ ต ในวันนี้คือ “ชมพู่”

เทค นิ ค การห่อ

ให้เตรียมถุง 2 ถุง คือ ถุงพลาสติกใสและถุงมืด

ถุงมืดจะใช้ห่อผลไม้ในช่วงระยะแรก นั่นคือโดยปกติแล้วชมพู่ใช้เวลาในการเจริญเติบโตประมาณ 25-30 วัน

ดังนั้นในช่วง 20 วันแรกให้เริ่มใช้ถุงมืดในการห่อชมพู่ เพื่อรอให้เจริญเติบโตและป้องกัน ศั ต รู พืชต่างๆ พอหลังจาก 20-25 วันแล้วให้ ถ อ ด ถุงมืดออก

แล้วจึงนำถุงพลาสติก ร้ อ น ไปห่อใหม่แทนถุงมืด ถ้าหุ้มด้วยถุงพลาสติกใสในช่วงหลังนี้จะช่วยให้ พื ช สังเคราะห์แสงด้วยตัวเองค่ะ

ทำไม ผ ล ไ ม้ ถึงหวานฉ่ำอร่อยขึ้นมากกว่า เ ดิ ม หลายเท่า?

ถุงพลาสติกร้อนจะช่วยให้การ ค า ย น้ำของผลไม้มีอัตราสูงมากขึ้น เมื่อคายน้ำออกแล้วแต่ โ ม เ ล กุ ล ของน้ำตาลก็ยังอยู่ เมื่อคายน้ำมากๆแล้ว ก็จะเริ่ม ดู ด น้ำในลำต้นมาใช้ทดแทนใหม่

รสชาติผลไม้จึงมีรสชาติเข้มและเด่นชัดขึ้น ทั้งนี้การห่อถุงร้อนยังมีผลพลอยได้ช่วยให้สังเคราะห์ แ ส ง ด้วยตัวเอง ทำให้ผล ช ม พู่ มีสีสันสวยงามขึ้นอีกด้วย

โดยเทคนิคนี้นิยมใช้กับผลไม้ทานเปลือกด้วย เช่น ชมพู่ พุทรา ฝรั่ง เป็นต้นค่ะ

เป็นเทคนิคง่ายๆที่หลายคนมองข้ามแต่กลับได้ผลดี อ ย่ า ง ไม่น่าเชื่อเลยนะคะ ใครปลูกผลไม้ลองวิธีนี้ไปใช้ดูนะคะ

ขอบคุณที่มา รั ก บ้ า น เ กิ ด

Facebook Comments