ต้น โ ก ส น หนึ่งในไม้ ม ง ค ล ที่ควรมีที่บ้าน

โ ก ส น เป็นต้นไม้ชนิดไม้พุ่ม นิยมปลูกในกระถางเพื่อขนาดของ พุ่ ม มีขนาดเล็ก หากปลูกลงดินและดูแลเป็น อ ย่ า ง ดีก็จะมีขนาดที่ใหญ่พอสมควร

เป็นต้นไม้ที่มีชอบน้ำและความชื้นสูง จึงควรรดน้ำทุกวัน และ ฉี ด ส เ ป ร ย์ น้ำที่ใบในตอนเย็น เพียงชะลอการระเหยของน้ำ และความชื้นให้เพียงพอต่อความต้องการของต้นไม้

ปลูกในกระถางดินเผาจะดีกว่าการปลูกในกระถาง พ ล า ส ติ ก เพราะกระถางดิน เ ผ า จะเก็บความชุ่มชื่นไว้ได้นานกว่า

ต้นไม้ชนิดนี้ชอบดินที่โปร่ง ร่วนซุย ถ่ายเทอากาศ และน้ำได้ดี หากใช้ดินที่ แ น่ น มากจะทำให้ดินเก็บน้ำไว้เกินความจำเป็น อาจจะทำให้รากของต้นโกสนเน่า ใบร่วงง่าย

ปุ๋ยที่ทำให้สีของใบ โ ก ส น นั้นเข้ม สีสันสดใสสวยงาม เห็นลายบนใบได้ อ ย่ า ง ชัดเจนควรเป็น ปุ๋ ย ที่มี ฟ อ ส โฟรัส และโปร แ ต ส เซียมสูง

หากใช้ ปุ๋ ย ที่มีปริมาณไน โ ต ร เจนสูงจะทำให้ใบของต้นโกสมมีสีเขียวมากขึ้น สีอื่นๆ ซีดลง ลวดลายบนใบจางหาย ไม่ชัดเจน

ต้นโกสนยังเป็น พื ช ที่ช่วยฟอกอากาศภายในห้องหรืออาคารได้อีกด้วย แต่จะฟอกอากาศได้ไม่ดีเท่าไม้ประดับ ฟ อ ก อากาศชนิดอื่นๆ แต่เพิ่มความสวยงามให้แก่บ้านได้ดี

ต้นโกสนหามาปลูกได้ง่าย และเติบโตง่าย ใครมือใหม่ที่ยังไม่มีประสบการณ์ในการปลูกต้นไม้ ก็สามารถปลูกได้

ขอบคุณที่มา ต้ น โ ก สน k a s et.today

Facebook Comments