ต้น ค รุ ฑ ลังกา ปลูกใช้ใบแทนถ้วยจาน

วันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักต้นไม้ชนิดหนึ่ง ซึ่งต้นไม้นี้มีชื่อว่า “ต้น เ ล็ บ ครุฑลังกา” ที่มีลักษณะพิเศษคือ ใบ สามารถนำมาใช้แทนภาชนะใส่ อ า ห า ร ได้

“ต้น เ ล็ บครุฑ” จัดเป็นไม้ประดับ ใบมีลักษณะ แ ป ล ก คือ ขอบงอเป็นหลุมคล้ายถ้วย มีลวดลายสวยงาม

ต้นเล็บครุฑถือเป็นไม้มงคลมาแต่โบราณ ที่เชื่อว่าจะคอยคุ้มครองภัยสิ่งไม่ดีไม่ให้กล้ำกลาย ใบเล็บ ค รุ ฑ ยังสามารถนำมารับประทานได้

โดยคนทางภาค เ ห นื อ นำมารับประทานคู่กับลาบหรือจิ้มน้ำพริก ส่วนทางภาคใต้นิยมนำมาใช้ห่อหมกแทนใบ ย อ

สิ่งสำคัญในการปลูก เพื่อให้ได้ใบงองุ้มเหมือนถ้วย

ต้องใส่ใจเป็นพิเศษ เพราะขึ้นอยู่กับแสง น้ำ และความชื้น ต้นไม้ชนิดนี้ชอบดินร่วนปนทราย

ถ้าปลูกในป่าทึบ ไม่ค่อยโดน แ ด ด ใบจะแบไม่เป็นรูปถ้วย แต่ถ้า แ ด ด จัดใบจะเล็กและเหลือง ฉะนั้น ควรปลูกใต้ร่มไม้ใหญ่ โดนแดดรำไร จะได้ใบสีเขียว ส ด มันเป็นรูปถ้วย

เรียกได้ว่า เป็นต้นไม้ที่มีประโยชน์หลากหลายมากๆ ที่เหมาะแก่การปลูก

ขอบคุณแหล่งที่มา https://www.kasetnana.com/2020/768/

Facebook Comments