จ น แค่ไหนก็ อ ย่ า ไปคด โกงเขา

“ต่อให้ ร ว ย แค่ไหน ก็ อ ย่ า ดูถูกคนอื่น ต่อให้ จ น แค่ไหนก็ อ ย่ า โ ก ง เขากิน” ถือเป็นข้อคิดดีดีที่สะท้อนสังคม

อำ น า จ และ ว า ส น า ในโลก เกิดขึ้นได้กับทุกคน แต่ใช่ว่าทุกคนจะรู้ รั ก ษ า เอาไว้ได้ คนเราเกิดมาต้นทุนชีวิตไม่เท่ากัน

มีทั้งเกิดมามี เ งิ น ทองมากมาย บางคนก็เกิดมาโดยที่ไม่มีอะไรเลย แต่สิ่งที่หลายคนล้วนเกิดมาแล้วมีเท่ากันคือ ความคิด

ต่อให้รวยแค่ไหน ก็ อ ย่ า ดูถูกคนอื่น ต่อให้จน เป็น ห นี้ ก็ต้องหาทางจ่ายคืน

ต่อให้รวย ก็ อ ย่ า ได้ข่มเหงผู้คนเหมือนไร้ซึ่งมโนธรรม ต่อให้ลำบาก ก็ต้องเป็นคนดี

ต่อให้ ทุ ก ข์ ก็ อ ย่ า ทิ้งคุณธรรม

ต่อให้ใครหลอกใช้ รู้อยู่แก่ใจก็พอไม่จำเป็นต้องป่าวประกาศ

ต่อให้ใครดู แ ค ล น รู้อยู่แก่ใจก็พอไม่จำเป็นต้องโกรธ

ต่อคนที่มีพระคุณ รู้ระลึกอยู่ในใจ อ ย่ า เ น ร คุณ

ต่อคนที่เคารพนับถือ รู้ยกย่องอยู่ในใจ อ ย่ า ทำลาย

อยู่กับ มิ ต ร จริงใจให้กันมากหน่อย

อยู่กับเพื่อนร่วมงาน ความ อิ จ ฉ า ลดให้มากหน่อย

อยู่กับเจ้านาย เพิ่มความ เ ค า ร พ ลดการประ จ บ สอพลอ

อยู่กับลูกน้อง เพิ่มการชี้แนะ ลดการดูถูกดู แ ค ล น

ย า ม ปกติต้องรู้อดทนและมีความจริงใจ เมื่อใดที่เจออุปสรรคจึงมีคน อ ย า ก ยื่นมาเข้ามาช่วยเหลือ

ทิ้งอะไรก็ทิ้งได้ อ ย่ า ทิ้งมโนธรรม ทิ้งอะไรก็ทิ้งได้ อ ย่ า ทิ้งความมุ่งมั่น

ต่อให้จน ก็ อ ย่ า เป็นมิจฉาชีพ ต่อให้ ย า ก ก็ อ ย่ า ข า ย เพื่อน

ต่อให้ ทุ ก ข์ ก็ อ ย่ า ทำผิด ก ฏ หมาย ต่อให้เหนื่อย ก็ อ ย่ า ผลักปัดภาระหน้าที่

อ ย่ า ทำอะไรที่ต้องละอายแก่ใจ ตอนนี้ไม่ละอาย วันหนึ่งจะรู้สึก เ สี ย ใจไปตลอดชีวิต

Facebook Comments