จงใช้ชีวิตอยู่บนโลก อ ย่ า ใช้ชีวิตอยู่บน ป า ก ใคร

อ ย่ า เก็บเอาคำพูดคนอื่นมาทำให้เรา ทุ ก ข์ ปากคนต่างพูดเข้าข้างตน ปากคนต่างว่าตนมีเหตุผล

ใครพูดจาทำ ล า ย คุณ ต้องดูให้ถ้วนถี่ ใครจริงใจใครหลอกลวง ไม่มีใครคลำใจคนได้กระจ่าง

ในสังคมที่เป็นจริง เพียงคุณมีข้อ ด้ อ ย ย่อมมีคนนินทา เพียงคุณมีข้อเด่น ย่อมมีคน อิ จ ฉ า

มีคนเห็นคุณจริงใจ ย่อมมีคน เ ย้ ย ว่าคุณเสแสร้ง มีคนชมคุณว่าล้ำเลิศ ย่อมมีคนติคุณว่า ห ล อ ก ลวง

มีคนอิจฉาคุณว่าโดดเด่น ย่อมมีคนเย้ยคุณว่าขี้อวด มีคนรักคุณชื่นชมคุณ ย่อมมีคน ริ ษ ย า คุณ

คนอื่นโยน หิ น ทำน้ำกระเพื่อมเป็นคลื่นสูง คุณก็ต้องล่องเรือไปโต้คลื่นหรือ

คนอื่นพูดจาว่าคุณเสียๆหายๆ คุณก็ต้องไปรับคำกล่าวหานั้นเอาไว้หรือ

อ ย่ า ใส่ใจกับคำคนอื่นที่พูดลับหลัง เพราะเขาไม่กล้าเผชิญคุณซึ่งหน้า

ดังนั้น อ ย่ า หวาด อ ย่ า หวั่น ใจคอเราขึ้นกับเราไม่ใช่เขา

เมื่อคุณ ส ว ย งามขึ้นเรื่อยๆ ย่อมมีคนสนใจคุณ

เมื่อคุณนับวันยิ่งเก่งกล้า ย่อมมีคนนับถือคุณ

เมื่อคุณนับวันยิ่ง ซื่ อ ตรง ย่อมมีคนคบคุณด้วยใจ

เมื่อคุณนับวันยิ่งใส่ใจทะนุ ถ น อ ม ย่อมมีคนไม่ทิ้งไม่หนีจาก

คนเรานั้น ต้อง ส ะ ดุ ด สักที จึงฉลาดขึ้นสักครั้ง เจอ อุ ป ส ร ร ค สักครั้ง จึงมีประสบการณ์ขึ้นสักนิด ใจนั้นต้อง เ จ็ บ สักครั้งจึงเข้าใจได้สักสิ่ง

จง อ ย่ า ใส่ใจกับลมปากคนอื่น เพราะนั่นเป็นการที่เขาคิด เขามอง เขา อิ จ ฉ า

ทำตัวเองให้ดีมีค่า ชีวิตที่ก้าวหน้ารอเราอยู่แน่นอน

Facebook Comments