ปัญหาของ แ ม ล งสาบจะหมดไปด้วยกระเทียม

ในหน้าฝนที่มีสภาพภูมิอากาศชื้นๆ อ ย่ า ง นี้ เราก็จะเห็นแม ล งสาบมากขึ้น กำจัดยังไงก็ไม่หมด จะใช้ ส เ ป ร ย์ กำจัดแม ล งสาบก็กลัวจะมีอัน ต ร า ย ต่อเด็กๆ ในบ้าน

วันนี้เราจึงมาแนะนำ วิธีแบบง่ายๆ ประหยัดแต่ได้ผลดีมากๆ แถมไม่เป็นอัน ต ร า ย ต่อคนในบ้าน มา ฝ า ก ให้ทุกคนลองทำตามกันดู

เริ่มต้นจากนำ ก ร ะ เ ที ย ม มาปอกเปลือก จากนั้นหั่นกระเทียมเป็นชิ้นเล็กๆ

จากนั้นทุบกระเทียมให้เ ละ เพื่อให้มีกลิ่นกระเทียมออกมาให้มากที่สุด แล้วนำมาใส่ในภาชนะ และเท น้ำ ย า ล้างจานลงไปในภาชนะด้วย

สุดท้ายใส่น้ำอุ่นลงไปเล็กน้อยเพื่อเจือจาง คนให้เข้ากัน แช่ทิ้งไว้ประมาณ 10 ถึง 15 นาที หลังจากนั้นนำไปเทใส่ในขวดสเปรย์ เวลาเทให้นำผ้ า ก อ ซ มาช่วยกรองแยกเศษกระเทียมออก

ถ้ามีเศษกระเทียมปนลงไปในขวด ส เ ป ร ย์ เวลาใช้งานเศษกระเทียมจะทำให้ขวด ส เ ป ร ย์ อุดตันได้

เมื่อเท น้ำ ย า ที่ผสมเสร็จลงไปให้ปิดฝาขวดสเปรย์ให้แน่น เ ข ย่ า แรงๆ แล้วนำไปฉี ดตามมุมอับของห้อง

หรือจุดที่แ ม ลงสาบจะเดินผ่านบ่อยๆ เพียงเท่านั้นแ มลงสาบทั้งหลายก็จะ ต า ย สนิท และไม่เข้ามากล้ำกลายในบ้านของเราอีกเลย

กระเทียมมีรสชาติเผ็ด ยิ่งมีกลิ่นแรงมากแม ลงสาบก็จะยิ่งหายไปโดยไว

น้ำ ย า ล้างจานก็ใช้กำจัดแม ลงสาบได้เหมือนกัน เพราะในน้ำ ย า ล้างจานมี ส า ร ลดแรงตึงผิว

เมื่อฉีดน้ำ ย า ล้างจานผสมน้ำกระเทียมใส่แมลง น้ำ ย า นี้จะทำหน้าที่ เ ค ลื อ บ ผิวของแ มลงสาบเอาไว้ทำให้แมลงสาบหาย ใ จ ไม่ออก และขาดใจ ต า ย ไปในที่สุด

Facebook Comments